Show simple item record

dc.contributor.authorValseth, Atle
dc.contributor.authorMjønes, Geir
dc.contributor.authorWalderhaug, Tord
dc.date.accessioned2019-06-25T08:49:36Z
dc.date.available2019-06-25T08:49:36Z
dc.date.created2019-06-24T12:05:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-7017-900-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2601995
dc.description.abstractIFE varslet Statens strålevern 25. oktober om et utilsiktet utslipp av radioaktivt jod fra et skadet brenselselement. IFE etablerte beredskap 25. oktober. Hendelsen har ikke medført noen fare for IFEs ansatte eller for omgivelsene. Det er ikke registrert særskilte høye doser til IFEs personell. Siden reaktorhallen med filtersystemer fungerer som en barriere mot utslipp til omgivelsene, har eksterne utslipp vært begrenset. Utslippene av radioaktivt jod til luft i forbindelse med hendelsen utgjør ca. 5 % av årlig utslippstillatelse, mens utslippet til vann utgjør ca. 23 % av årlig utslippstillatelse. Utilstrekkelig varsling og informasjon til relevante myndigheter har ført til sterk kritikk av IFE, spesielt lokalt i Halden. Statens strålevern har gjennom tilsyn 26. oktober foreløpig gitt IFE 3 avvik knyttet til uhellet samt manglende varsling, og har etablert forsterket tilsyn av IFE. Adm.direktør har nedsatt en granskingsgruppe som skal vurdere både hendelsesforløpet, varslingen og håndteringen av situasjonen inntil normal drift er opprettet. Granskingsutvalgets rapport vil bli vurdert når den er ferdig, og IFE kommer tilbake med vår vurdering av denne og hvilke tiltak som skal gjennomføres. IFE vil gjennomgå årsaksforhold, rutiner og prosedyrer for å unngå at slike eller lignende hendelser kan skje igjen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherInstitutt for energiteknikknb_NO
dc.relation.ispartofIFE/HR
dc.relation.ispartofseriesIFE/HR;E-2016/001
dc.titleRapportering etter hendelse med brenselsfeil i Haldenreaktoren 24. oktober 2016nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© IFE – Institutt for energiteknikk. The publication may be freely cited where the source is acknowledged.nb_NO
dc.source.pagenumber16nb_NO
dc.source.issueIFE/HR/E-2016/001nb_NO
dc.identifier.cristin1707210
cristin.unitcode7492,0,0,0
cristin.unitcode7492,10,1,0
cristin.unitcode7492,7,2,0
cristin.unitnameInstitutt for energiteknikk
cristin.unitnameReaktordrift og vedlikehold
cristin.unitnameStrålevern, Halden
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record