• Rapportering etter hendelse med brenselsfeil i Haldenreaktoren 24. oktober 2016 

      Valseth, Atle; Mjønes, Geir; Walderhaug, Tord (IFE/HR;E-2016/001, Research report, 2016)
      IFE varslet Statens strålevern 25. oktober om et utilsiktet utslipp av radioaktivt jod fra et skadet brenselselement. IFE etablerte beredskap 25. oktober. Hendelsen har ikke medført noen fare for IFEs ansatte eller for ...